Vintage Hourglass 160

0202126

600.000đ

Vintage Hourglass 160

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Coto-Lifestyle’s Fanpage

Từ 9:00 đến 19:00 hàng ngày.

https://www.facebook.com/cotolifestyle

Kích thước: 16cm x 7cm
Màu sắc: Đồng
Chất liệu: Thủy tinh, Kim loại
Còn hàng