Vintage Hourglass 210

0202125

850.000đ

Vintage Hourglass 210

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Coto-Lifestyle’s Fanpage

Từ 9:00 đến 19:00 hàng ngày.

https://www.facebook.com/cotolifestyle

Kích thước: 21cm x 10cm
Màu sắc: Đồng
Chất liệu: Thủy tinh, Kim loại
Còn hàng